OPEN MEDIA ART

Talentontwikkeling bij Beeld en Geluid

Beeld en Geluid

De collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid bevat meer dan 1 miljoen uur aan waardevol, cultureel historisch, audiovisueel materiaal. Een groeiend deel van de collectie wordt door Beeld en Geluid beschikbaar gesteld onder open licenties. De open collectie omvat op dit moment enkele tienduizenden items aan audiovisueel materiaal en is beschikbaar voor creatief hergebruik door derden, o.a. op de platformen: Open Beelden en Geluid van Nederland

Open Media Art

Open Media Art is een initiatief van Beeld en Geluid om deze collectie te laten hergebruiken. Een talentontwikkelingstraject van acht maanden biedt vijf makers de kans om nieuwe werk te maken in reactie op, of gebruik makend van, deze collectie. Het project beoogt de kunstenaars op zoek te laten gaan naar innovatieve, interdisciplinaire concepten die de creatieve waarde van erfgoed collecties versterken.

Experts

Gedurende het traject komen de makers regelmatig samen om hun individuele projecten te bespreken. Bij elke bijeenkomst wordt een externe coach met expertise op het gebied van (online) mediacultuur uitgenodigd. Zij zullen niet alleen de individuele deelnemers maar ook de groep als geheel input geven om hen zoveel mogelijk te stimuleren in het creatieve proces.

Resultaten

De resultaten van het project zullen zowel online als offline gepresenteerd worden in het voorjaar van 2017.
Met deze intensieve samenwerkingen hoopt Beeld en Geluid niet alleen onze kennis over het werken met open licenties en hergebruik te delen, ook hoopt zij in dit proces meer inzicht te krijgen in de wensen en verwachtingen van de creatieve sector.

Ontmoet het team

Brigitte Jansen

Projectleider

Brigitte werkt bij de afdeling Kennis en Innovatie als projectleider en specialist interactieve presentatievormen. Zij werkte o.a. aan de Ander Nieuws installatie, Europeana Sounds en Na de Bevrijding XL.

Erik van Tuijn

Specialist online presentaties

Erik werkt bij afdeling museum als specialist online presentaties.

Kelly Mostert

Projectondersteuning en communicatie

Kelly werkt bij de afdeling Kennis en Innovatie bij Beeld en Geluid, o.a. als specialist virtual reality en community manager CLICKNL creatieve industrie.

Maarten Brinkerink

Specialist auteursrecht

Maarten werkt bij de afdeling Kennis en Innovatie als expert op het gebied van auteursrecht, publieksparticipatie en innovatieve toegang.

Poppe ten Dolle

Media Manager Toegang

Poppe werkt bij deĀ afdeling Toegang als Media Manager.

Karen Drost

Specialist Interactieve Museale Presentaties

Karen Drost werkt bij de museumafdeling als Specialist Interactieve Museale Presentaties.